Vastuullisuus on yksi keskeisistä arvoistamme

Vastuullisuus Santanderilla merkitsee vastuun kantamista niistä vaikutuksista, joita meillä on toimintaympäristöömme. Haluamme keskittyä tähän tärkeään asiaan: toimia vastuullisesti asiakkaittemme, sidosryhmiemme ja yksittäisten kansalaisten kanssa. Tahdomme tehdä enemmän, mitä laki vaatii. Pyrimme maksimoimaan positiiviset vaikutukset sidosryhmillemme sekä minimoimaan negatiiviset sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset. Huolehdimme kumppaniverkostomme vastuullisuudesta. Raportoimme ja viestimme rehellisesti ja läpinäkyvästi. Kehitämme ratkaisuja, jotka vastaavat globaaleihin ja paikallisiin haasteisiin. Vastuullisuusperiaatteemme pohjautuvat emoyhtiömme Santanderin arvoihin, jotka ohjaavat liiketoimintaamme. Vastuullisuus koskee kaikkia liiketoiminnan osa-alueitamme ja muodostuu taloudellisesta, sosiaalisesta sekä ekologisesta ​näkökulmasta.

 

Taloudellinen vastuu: vastuullinen luotonanto on toimintamme kulmakivi

​​​Asiakkaillemme ja yhteiskunnallemme olemme ennen kaikkea vastuullinen luotonantaja. Koko liiketoimintamme perustuu vastuulliseen luotonantoon, jonka puolesta haluamme myös puhua avoimesti sekä kasvattaa tietoisuutta siitä. Maksuhäiriömerkintöjen määrä Suomessa näyttää yhä kasvavan, ja tänä vuonna maksuhäiriöisten henkilöiden määrä oli jo yli 380 000. Meille vastuullinen luotonanto on käytännössä sitä, että myönnämme lainoja ainoastaan, kun olemme arvioineet, että asiakas ymmärtää ja pystyy hallitsemaan lainaan liittyvät velvollisuutensa. Me haluamme olla varmoja siitä, että asiakkaidemme taloudellinen kantokyky ei ole vaakalaudalla ottaessaan lainaa. Näin olemme osallisina estämässä ylivelkaantumista, ja kohti maksuhäiriöttömämpää Suomea. Tahdomme lisätä taloudellista osaamista sekä tukea asiakkaitamme ja yhteiskuntaa rahoitukseen liittyvissä asioissa.

 

Elä kohtuudella

Vahvistaaksemme viestiämme ylivelkaantumisen estämisen puolesta ja kannustaaksemme ihmisiä vastuulliseen taloudenhoitoon, olemme perustaneet Elä kohtuudella-sivuston, jossa voi laskea oman maksuvaran. Emme halua kenenkään elävän vähemmän, mutta enemmän voi elää myös kohtuudella. 

 

Lue vastuullisuuskirjeemme

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu pohjautuu Santanderin toiminnan perusajatukseen auttaa yrityksiä ja ihmisiä. Esimerkiksi koulutuksen tukeminen on keskeinen osa Banco Santanderin identiteettiä ja Santander on kansainvälisesti merkittävä koulutuksen tukija. Me Santanderilla haluamme edistää ihmisten hyvinvointia monella tasolla, kuten toteuttamalla hyviä tekoja myös paikallisesti.
 

Ekologinen vastuu

Banco Santander on sitoutunut ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tunnistamme, että yrityksemme vaikuttaa ympäristöön, jossa toimimme. Siksi uskomme, että yrityksillä on vastuu antaa takaisin maailmalle siitä, mitä siltä on saanut. Työskentelemme sen eteen, että ymmärtäisimme ja voisimme seurata sekä mitata paremmin sitä jälkeä, jonka jätämme ympäristöömme.